english version

Realizacje - Renoma 2008

Dzisiejsza Renoma to zrewitalizowany obiekt sławnego centrum handlowego Wertheim, wybudowanego w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Budynek ten, leżący w centrum Wrocławia przy ul. Świdnickiej 40, swoją dawną nazwę zawdzięczał berlińskiej rodzinie Wertheim będącej właścicielem inwestycji. Przed wojną był to największy dom towarowy we Wrocławiu.

 

Powrót do spisu